Vårt team

Her finner du nyttige kontaktpersoner hos Stavanger og Sandnes Murmesterforening.

Stavanger og Sandnes Murmesterforening

Murmestrene på Sandnes var ofte engasjert med oppdrag innen teglindustrien, muring av ovner og teglstein, fabrikkskorsteiner og murbygninger. Etter bybrannen i 1897 ble det også mye å gjøre ved gjenoppbygninge.

I Stavanger hadde de siste årene av 1800 tallet og etter året 1900 vært gode tider for murerbransjen. Større murprosjekter var under oppførelse, monumentale bygg, så vel i offentlig, som i privat regi.

Den nye industrigrenen, hermetikkindustrien krevde også mye arbeidskraft innen byggebransjen. Det varte ikke lenge før de gamle sjøhusene som var tatt i bruk ble for små. Det måtte bygges nye fabrikker, og da helst i mur.

Allerede før århundreskiftet 1900 hadde murervennene i Stavanger med sine over 100 medlemmer dannet sin forening under Norsk Murerforbund, avdeling Stavanger. Etter hvert dukker det opp flere navn av disse som registrerer seg som murmestre.

Året 1906 skulle bli et merkeår for murmesterstanden i Stavanger. Etter at murbyggeriet hadde fått et såpass stort omfang fant en da tiden inne for å danne forening. Dette skjedde 5. april 1906. I desember samme år skjedde stiftelsen av Norske Murmestres Landsforening. Stavanger Murmesterforeing var representert med to representanter som deltok i forhandlingene i Kristiania.

Allerede i 1948 registreres om samtaler mellom murmestre fra Stavanger og Sandnes hvor sammenslåing av de to foreningene drøftes. Først i 1986 startes offisiell felles møtevirksomhet. I 1994 ble Stavanger og Sandnes Murmesterforening stiftet, med murmester Sverre Waldeland som første forman.

Foreningen har egne møtelokaler i Godesetdalen 10 som ble innviet i november 2000.

Våre sponsorer

Vi er glade for å ha nettopp disse sponsorene med oss på laget. Våre sponsorer gir kunder av våre murmestere flere fordeler.